We delen ons theater graag met iedereen. Juist daarom is het belangrijk dat we onze organisatie, projecten en gebouw goed onderhouden. En iedereen kan daar iets aan bijdragen. 

Of u nu graag komt - of kwam, goede herinneringen aan ons hebt, in de buurt woont, theater belangrijk vindt of iets wil betekenen voor kinderen en jongeren in Amsterdam: iedereen kan Theater De Krakeling steunen. Lees hieronder meer over de mogelijkheden. 

Eenmalige donatie

Losse giften zijn zeer welkom. Samen met alle andere bijdragen die we ontvangen, zetten wij uw schenking in om de activiteiten van Theater De Krakeling mogelijk te maken.

- Direct via uw bank
Maak uw gift direct over op ons rekeningnummer NL19ABNA 049.86.20.085 t.n.v. Theater De Krakeling. Indien u direct een schenking aan ons overmaakt, waarderen wij het zeer als u dit laat weten via vrienden@krakeling.nl. Wij willen u graag op passende wijze bij Theater De Krakeling betrekken.

Geef als Vriend

Draag een stukje bij aan Theater De Krakeling door Vriend te worden.

Wij kunnen niet zonder een trouwe groep vrienden die de activiteiten van Theater De Krakeling mogelijk maken met een financiële bijdrage. Schenkingen worden onder meer ingezet om educatieprojecten mogelijk te maken of voor avontuurlijke projecten. Dit zijn belangrijke doelen waar wij anders te weinig budget voor zouden hebben. Een deel van de schenkingen komt ten goede aan onze huisvesting en alles wat daarbij komt kijken. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen: 

Als Vaste Vriend van Theater De Krakeling (vanaf €5 per maand of €60 euro per jaar)
U ontvangt :
* Het tweemaandelijkse programma van Theater De Krakeling
* Speciale Vriendentips

Als Beste Vriend van Theater De Krakeling (vanaf €15 euro per maand of €180 euro per jaar)
U ontvangt:
* Uitnodigingen voor voorstellingen 
* Extra’s: kijkje achter de schermen, een workshop of een meet & greet

Als Hartsvriend van Theater De Krakeling (vanaf €50 euro per maand of €600 euro per jaar)
U ontvangt:
* Uitnodigingen voor voorstellingen
* Korting op zaalhuur (de foyer, theaterzaal en het souterrain zijn geschikt voor uiteenlopende gelegenheden, van vergaderlocatie tot bruiloft)

Door de steun van onze Vrienden kunnen wij kinderen, jongeren en hun (groot)ouders blijven verrassen en inspireren met de mooiste en beste theatervoorstellingen. Daarnaast maken de Vrienden bijzondere theaterprojecten mogelijk. (bv. Van Toeschouwer naar speler: Young Macbeth / Robin Hood jr ) 

Meld u aan als Vriend via het formulier dat u rechts op deze pagina vindt of via vrienden@krakeling.nl 

Periodieke Gift

Wij wijzen u graag op de mogelijkheid om een periodieke gift voor minimaal vijf jaar met ons overeen te komen. Dit is gunstig voor ons, maar ook voor u. Hoe het werkt leest u hieronder.

ANBI

Zowel Stichting Jeugdtheater Amsterdam (Theater De Krakeling) als Stichting Vrienden Jeugdtheater Amsterdam zijn door de belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw donatie aftrekbaar is. Om optimaal gebruik te maken van de fiscale voordelen van schenken, kunt u een periodieke gift voor vijf jaar (of langer natuurlijk) overeenkomen met Stichting Vrienden Jeugdtheater Amsterdam.

FISCALE VOORDELEN PERIODIEK SCHENKEN Periodiek schenken (jaarlijks hetzelfde bedrag gedurende een periode van minimaal vijf jaar schenken) heeft een aantal voordelen: voor Theater De Krakeling betekent uw periodieke schenking dat het voor langere tijd verzekerd is van uw financiële steun en echt samen met u kan investeren in de toekomst. Voor u, als schenker, is het grote voordeel dat u aanzienlijk belastingvoordeel ontvangt.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Anders dan bij eenmalige giften, geldt er geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen, kan uw fiscale voordeel oplopen tot 52% (en ontvangt u dus 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus). Bovendien geldt de multiplier-regeling: dit betekent dat u uw gift bij uw aangifte met 25% mag verhogen, met een maximum van € 1.250. Hierdoor ontvangt u nóg meer belastingvoordeel.

Rekenvoorbeeld
Uw verzamelinkomen is € 36.000 per jaar en uw tarief inkomstenbelasting is 38%. U wilt jaarlijks €120 schenken. Dat is minder dan 1% van uw bruto-inkomen en daarom slechts aftrekbaar als u dit vastlegt in een overeenkomst. In dat laatste geval krijgt u over uw gift €57 terug van de fiscus en kost uw gift u netto € 63 per jaar. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw belastingvoordeel mee te schenken.

Met deze rekenhulp kunt u eenvoudig zien hoeveel een gift aan Theater De Krakeling u netto kost.
Vind u het lastig om zelf in te vullen, wij kunnen u hierin ondersteunen!

U legt een periodieke schenking eenvoudig (digitaal) vast door het volgende Stappenplan
te volgen.

1. Wanneer u op deze URL klikt, opent er een tabblad waarop u uw naam en mailadres invult.
2. Indien u een fiscaal partner heeft (als u bent gehuwd of een geregistreerd partner hebt), vult u ook diens naam en mailadres in. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor deze overeenkomst. Een echtgenoot of geregistreerd partner moet de overeenkomst namelijk ondertekenen op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Als u de gegevens hebt ingevuld, selecteert u “begin met ondertekenen”
4. DocuSign opent een scherm waarin u de overeenkomst kunt invullen en ondertekenen. (DocuSign is een systeem waarin overeenkomsten gemakkelijk digitaal ingevuld en ondertekend kunnen worden, helemaal veilig én rechtsgeldig).
5. Na het invullen van uw gegevens (per veld wordt aangegeven of invullen verplicht of optioneel is), en digitaal ondertekenen door op de icoontjes van paraferen/ondertekenen te klikken, selecteert u “voltooien”.
6. De overeenkomst is nu door u ondertekend en u kunt eventueel een kopie downloaden.
7. Zodra de overeenkomst door het management van Theater De Krakeling is ondertekend, ontvangt u een kopie van de tweezijdig getekende overeenkomst in uw mailbox. Deze kunt u gebruiken voor het invullen van uw belastingaangifte.
8. Machtig Theater De Krakeling om het bedrag in maandelijkse of jaarlijkse termijnen van uw rekening af te schrijven door deze URL te volgen.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met Siham Bourakaa via vrienden@krakeling.nl of 020-6253284.

Hartelijk dank!


Bedrijven

De Krakeling is al meer dan 40 jaar hét podium voor een jong publiek. Om deze unieke positie te behouden en te versterken zijn wij op zoek naar partners. Partners die bij ons passen, die samen met ons zoveel mogelijk kinderen, jongeren en hun ouders willen bereiken en die cultuur een warm hart toe dragen. Kortom, partners die willen investeren in de jeugd en dus in de toekomst.

Als partner van De Krakeling maakt u het mogelijk dat kinderen die normaal niet met theater in aanraking komen voor het eerst kennis maken met theater, dat speciale activiteiten zoals festivals plaats kunnen vinden, dat de beste jeugdtheatervoorstellingen te zien zijn en dat theaterbezoek een plek in het leven van veel kinderen en jongeren krijgt.

Theater De Krakeling en uw bedrijf

  • Verbintenis met hét jeugdtheater van Nederland
  • Bereik van tenminste 50.000 bezoekers per jaar
  • Vermelding van naam en logo in alle publicitaire uitingen
  • Huren van de verschillende ruimtes in Theater De Krakeling
  • Voorstellingen gericht op zakelijke relaties

Graag stellen wij samen met u een partnership op maat samen. 


Gift met belastingvoordeel

U kunt ons ook (structureel) ondersteunen met een gift. Wij wijzen u op het belastingvoordeel dat dit u kan opleveren. Omdat De Krakeling een culturele instelling is, kunt u als bedrijf tot 150% van uw gift in aftrek van de belasting brengen. Een gift kost u daarom aanzienlijk minder dan het bedrag dat u wenst te geven. Bereken uw voordeel

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Marleen Lamers | 020-6253284 | mlamers@krakeling.nl

ANBI gegevens

Zowel de Vriendenstichting van De Krakeling als De Krakeling zelf hebben de ANBI status. Dit betekent dat beiden aangewezen zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit heeft voor zowel u als voor ons fiscale voordelen. Uw gift aan een culturele ANBI is bijvoorbeeld voor 125% fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met Marleen Lamers via mlamers@krakeling.nl.

Hieronder geven wij u inzicht in de doelstellingen, activiteiten en financiële gegevens van zowel de Stichting Jeugdtheater Amsterdam als de Vrienden van het Jeugdtheater Amsterdam. Beide Stichtingen houden zich aan de Governance Code Cultuur, zie voor meer informatie jaarverslag 2016 (vanaf april op deze site)

Naam: Stichting Jeugdtheater Amsterdam (bekend als De Krakeling)  RSIN/fiscaal nummer: 30.24.465

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kunstzinnige vorming en ontwikkeling van de jeugd, teneinde de creativiteit van jongeren op velerlei gebied te stimuleren en begrip te bevorderen tussen diegene die zich met verschillende vormen van kunstuitingen bezig houden.

Adresgegevens: De adresgegevens van de stichting vindt u op de pagina contact

Activiteiten: Alle activiteiten van De Krakeling staan vermeld op onze homepage. 

Beleidsplan: Krakeling Ondernemersplan 2017 - 2020 

Beloningsbeleid: Stichting Jeugdtheater Amsterdam is een volger van de CAO Nederlandse Podia. De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor hun diensten.  

Raad van Toezicht
- Thomas van Dalen | voorzitter
specialisatie: beleid /organisatie
aantreeddatum: 6/23/2014 | uiterste aftreeddatum: 6/23/2022
1e termijn  


- Elly Ludenhoff | lid
specialisatie: theatersector /diversiteit
aantreeddatum: 7 /2/2013 | uiterste aftreeddatum: 7/2/2021
1e termijn

- Maurice Seleky | lid
specialisatie: marketing / communicatie
aantreeddatum: 11/11/2015 | uiterste aftreeddatum: 11/11/2023
1e termijn

- Peter van den Esschert | penningmeester
specialisatie: financiële controle
aantreeddatum: 8 /29/2016 | uiterste aftreeddatum: 8/29/2024
1e termijn

- Nadia Bouras | lid
specialisatie: educatie / diversiteit
aantreeddatum: 10/31/2016 | uiterste aftreeddatum: 10/31/2024
1e termijn

-Ilaha Muhseni | lid
specialisatie: arbeidsrecht
aantreeddatum 03/18/2018 | uiterste aftreeddatum: 03/18/2026
1e termijn

Jaarrekeningen:
Jaarrekening Stichting Jeugdtheater Amsterdam 2018
Jaarrekening Stichting Jeugdtheater Amsterdam 2016
Jaarrekening Stichting Jeugdtheater Amsterdam 2015
Jaarrekening Stichting Jeugdtheater Amsterdam 2014
Jaarrekening Stichting Jeugdtheater Amsterdam 2013

--------------------------------------------------------------------------

Naam: Stichting Vrienden van het Jeugdtheater (ook wel bekend als Vrienden van De Krakeling) RSIN/Fiscaal nummer: 816765418

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Jeugdtheater Amsterdam.

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun diensten

Bestuur: 
Lommen, T. (voorzitter)
Blijleven, C.L. (secretaris)
Van Ree, C. (lid)


Financieel verslag: 
Financieel overzicht Stichting Vrienden Jeugdtheater 

Wij bedanken

Theater De Krakeling ontvangt subsidie van het AFK -Amsterdams Fonds voor de Kunst. Daarnaast zoeken wij per project ondersteuning bij diverse fondsen, partners en particuliere vrienden. Wij bedanken hierin: