Schenken
Schenken aan Theater De Krakeling staat gelijk aan investeren in de toekomst. Uw steun geeft veel Amsterdamse kinderen de kans kenis te maken met theater. Hiermee geeft u bijzondere belevingen en onvergetelijke ervaringen mee aan het publiek van nu en de toekomst. Geef op uw eigen manier, doe een schenking en bepaal zelf het bedrag.

Periodiek schenken
U kunt Theater De Krakeling periodiek financieel ondersteunen. Voor Theater De Krakeling betekent een periodieke schenking dat de organisatie voor langere tijd verzekerd is van financiële steun en op deze manier werkelijk samen met de gever bouwt aan de toekomst. Periodiek schenken heeft zowel voor de schenker als de ontvanger voordelen. De schenker ontvangt door periodiek te schenken een aanzienlijk belastingvoordeel. Deze giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Anders dan bij eenmalige giften, geldt er geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen, kan het fiscale voordeel oplopen tot 52% (en ontvangt de schenker dus 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus). Bovendien geldt de multiplier-regeling: dit betekent dat de schenker zijn/ haar gift bij de aangifte met 25% mag verhogen, met een maximum van € 1.250. U kunt hier uw voordeel uitrekenen. De onderhandse schenkingsovereenkomst geldt voor een periode van minimaal vijf jaar. Hierin geeft u aan welk bedrag u jaarlijks overmaakt en de incasso hiervan kan in een keer (jaarlijks) plaatsvinden of per maand/kwartaal. Bij verandering in uw persoonlijke omstandigheden kan de schenkingsovereenkomst direct beëindigd worden, zonder fiscale gevolgen.

Eenmalige gift
De eenmalige giften kunnen overgemaakt worden naar NL19ABNA 049.86.20.085 t.n.v. Theater De Krakeling o.v.v. gift Theater De Krakeling.

Nalaten
Met een nalatenschap steunt u Theater De Krakeling op een bijzondere manier. Via een nalatenschap biedt u het jeugdtheater nieuwe kansen. De krakeling, het logo van het jeugdtheater, heeft de vorm van een lemniscaat, dat symbool staat voor oneindigheid. Met uw nalatenschap zet u iets nieuws in gang. Deze bijzondere vorm van schenken biedt nieuwe mogelijkheden voor het publiek van nu en van de toekomst.

Verschillende vormen van nalaten
Een legaat: een bedrag of een (on)roerend goed uit de nalatenschap wordt toegekend aan Stichting Vrienden Theater De Krakeling.
Een erfstelling: een deel van de nalatenschap wordt toegekend aan Stichting Vrienden Theater De Krakeling.
Een Fonds op Naam: Theater De Krakeling als (mede-)erfgenaam benoemen.

ANBI Stichting Vrienden Jeugdtheater Amsterdam en Stichting Jeugdtheater Amsterdam zijn aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in dat wij door de belastingdienst zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Wilt u via schenking of nalatenschap bijdragen aan het jeugdtheater? Neem dan contact op met Siham Bourakaa via siham@krakeling.nl of 020-6253284. Zij staat u graag te woord.