3696
3695

Theater De Krakeling ontvangt structureel subsidie van het AFK -Amsterdams Fonds voor de Kunst. Daarnaast zoeken wij per project ondersteuning bij diverse fondsen, partners en particuliere vrienden.